Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »

Privacyverklaring Sales en Verkooptraining

Privacyverklaring Graham Hulsebos: Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens

Bij Graham Hulsebos vinden wij de privacy van onze klanten erg belangrijk. Daarom hebben wij een heldere privacyverklaring opgesteld waarin wij uitleggen hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens en welke maatregelen wij nemen om deze gegevens te beschermen.

In onze privacyverklaring kunt u onder andere lezen welke gegevens wij verzamelen, waarvoor wij deze gegevens gebruiken en met wie wij deze gegevens delen. Ook vindt u informatie over uw rechten als betrokkene en hoe u contact met ons kunt opnemen als u vragen heeft over uw privacy.

Wij streven ernaar om uw persoonlijke gegevens zo veilig mogelijk te bewaren en alleen te gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Bij Graham Hulsebos hanteren wij daarom strikte beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang tot uw gegevens te voorkomen.

Heeft u vragen over onze privacyverklaring of wilt u meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan altijd voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en u verder te helpen.

Wie is grahamhulsebos.nl

Grahamhulsebos.nl is een eenmanszaak, kantoorhoudende te (1315 SK) Almere aan Koetsierbaan 123, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52818837.

Grahamhulsebos.nl is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door grahamhulsebos.nl de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Grahamhulsebos.nl uw gegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor Grahamhulsebos.nl persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Grahamhulsebos.nl voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Grahamhulsebos.nl worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie  
Doeleinde:   Financiële administratie
Gegevens:   Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag:   Wettelijke verplichting
Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
     
Doeleinde:   Beheer van bestellingen
Gegevens:   NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, BTW-nummer
Grondslag:   Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
     
Doeleinde:   Afhandelen klachten
Gegevens:   NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Inhoud van de klacht
Grondslag:   Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
     
Doeleinde:   Facturatie
Gegevens:   NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, KvK nummer, BTW-nummer
Grondslag:   Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
     
Doeleinde:   Verlenen van de dienst zelf
Gegevens:   NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag:   Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
     
Doeleinde:   Afhandelen klachten
Gegevens:   NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag:   Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
     
Doeleinde:   CRM
Gegevens:   Naam, E-mailadres, Bestelgeschiedenis, Telefoonnummer
Grondslag:   Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:   Commercieel belang
Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
     
Doeleinde:   Sollicitatie
Gegevens:   NAW-gegevens, E-mailadres, Social media, Telefoonnummer
Grondslag:   Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:   Commercieel belang
Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
     
Marketing    
Doeleinde:   Direct marketing
Gegevens:   Naam, NAW-gegevens zijn, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag
Grondslag:   Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:   Commercieel belang
Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
     
Doeleinde:   Nieuwsbrief
Gegevens:   NAW-gegevens zijn, E-mailadres
Grondslag:   Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:   Commercieel belang
Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
     
Doeleinde:   Retargeting
Gegevens:   NAW-gegevens zijn, E-mailadres, Klikgedrag, Surfgedrag
Grondslag:   Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:   Commercieel belang
Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
     
Website    
Doeleinde:   Website analytics
Gegevens:   Surfgedrag, Locatie
Grondslag:   Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:   Commercieel belang
Bewaartermijn:   26 maanden
     
Doeleinde:   Account aanbieden
Gegevens:   Naam, E-mailadress, Wachtwoord, User ID
Grondslag:   Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
     
Doeleinde:   Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens:   Naam, E-mailadress, Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht
Grondslag:   Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
     
Doeleinde:   Chatfunctie
Gegevens:   Naam, E-mailadress, Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht
Grondslag:   Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Hoe Verkrijgen Wij Uw Persoonsgegevens?

Grahamhulsebos.nl heeft gegevens over u, omdat u deze aan ons heeft verstrekt.

Uw Rechten Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming

Als betrokkene beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

U kunt uw eigen persoonsgegevens altijd inzien en zo nodig wijzigen in uw account. Wilt u de persoonsgegevens zien die bij Grahamhulsebos.nl over u zijn vastgelegd, dan kunt u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Indien u wijzigingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt ingezien en die u niet zelf in uw account kunt wijzigen, kunt u een verzoek tot wijziging indienen bij Grahamhulsebos.nl. U kunt ons verzoeken uw gegevens te wijzigen, verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen.

Beperken van Verwerking

U heeft, onder voorwaarden, het recht om Grahamhulsebos.nl te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van Bezwaar

Indien een bepaalde verwerking plaatsvindt op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Grahamhulsebos.nl of een derde, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

U heeft het recht uw persoonsgegevens van Grahamhulsebos.nl in een gestructureerde en gangbare vorm te verkrijgen, om ze in andere systemen te kunnen gebruiken. Dit faciliteert het overbrengen van uw gegevens naar een andere aanbieder.

Toestemming Intrekken

Indien de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Dit heeft geen gevolgen voor het verleden, maar betekent wel dat wij de betreffende gegevens niet meer mogen verwerken. Hierdoor kan Grahamhulsebos.nl mogelijk bepaalde diensten niet meer aan u leveren.

Reactie door Grahamhulsebos.nl

Een verzoek kan verstuurd worden naar [email protected]. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen één maand na ontvangst, inwilligen. Indien wij uw verzoek afwijzen, zullen wij de redenen hiervoor in ons antwoord vermelden.

Ontvangers van de Persoonsgegevens

Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan verwerkers en partijen betrokken bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen u en Grahamhulsebos.nl. In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens aan een derde partij te verstrekken.

Doorgifte aan Derde Landen of Internationale Organisaties

Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn uw persoonsgegevens door te geven aan gelieerde ondernemingen van Grahamhulsebos.nl buiten de Europese Economische Ruimte. Wij zullen het Privacy Shield of de EU Model Clauses gebruiken om uw privacy te beschermen. Indien dit niet mogelijk is, vragen wij uw toestemming voor doorgifte naar landen zonder passend beschermingsniveau. Deze toestemming kunt u altijd intrekken.

Cookies

Voor informatie over het gebruik van cookies door Grahamhulsebos.nl, verwijzen wij u naar ons cookiebeleid.

Wijzigingen in Deze Privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden. Wij adviseren u daarom regelmatig de verklaring te raadplegen op onze website.

Contact

Heeft u vragen over deze privacyverklaring of de wijze waarop Grahamhulsebos.nl uw gegevens gebruikt? Stuur dan een e-mail naar [email protected]. Ook bij klachten kunt u dit e-mailadres gebruiken. Daarnaast kunt u contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland.