Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »

Privacyverklaring

Privacyverklaring Graham Hulsebos: Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens

Bij Graham Hulsebos vinden wij de privacy van onze klanten erg belangrijk. Daarom hebben wij een heldere privacyverklaring opgesteld waarin wij uitleggen hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens en welke maatregelen wij nemen om deze gegevens te beschermen.

In onze privacyverklaring kunt u onder andere lezen welke gegevens wij verzamelen, waarvoor wij deze gegevens gebruiken en met wie wij deze gegevens delen. Ook vindt u informatie over uw rechten als betrokkene en hoe u contact met ons kunt opnemen als u vragen heeft over uw privacy.

Wij streven ernaar om uw persoonlijke gegevens zo veilig mogelijk te bewaren en alleen te gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Bij Graham Hulsebos hanteren wij daarom strikte beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang tot uw gegevens te voorkomen.

Heeft u vragen over onze privacyverklaring of wilt u meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan altijd voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en u verder te helpen.

Wie is grahamhulsebos.nl

Grahamhulsebos.nl is een eenmanszaak, kantoorhoudende te (1314 CB) Almere aan Wisselweg 33, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52818837.

Grahamhulsebos.nl is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door grahamhulsebos.nl de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Grahamhulsebos.nl uw gegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor Grahamhulsebos.nl persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Grahamhulsebos.nl voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Grahamhulsebos.nl worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie  
Doeleinde:   Financiële administratie
Gegevens:   Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag:   Wettelijke verplichting
Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
     
Doeleinde:   Beheer van bestellingen
Gegevens:   NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, BTW-nummer
Grondslag:   Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
     
Doeleinde:   Afhandelen klachten
Gegevens:   NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Inhoud van de klacht
Grondslag:   Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
     
Doeleinde:   Facturatie
Gegevens:   NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, KvK nummer, BTW-nummer
Grondslag:   Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
     
Doeleinde:   Verlenen van de dienst zelf
Gegevens:   NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag:   Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
     
Doeleinde:   Afhandelen klachten
Gegevens:   NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag:   Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
     
Doeleinde:   CRM
Gegevens:   Naam, E-mailadres, Bestelgeschiedenis, Telefoonnummer
Grondslag:   Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:   Commercieel belang
Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
     
Doeleinde:   Sollicitatie
Gegevens:   NAW-gegevens, E-mailadres, Social media, Telefoonnummer
Grondslag:   Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:   Commercieel belang
Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
     
Marketing    
Doeleinde:   Direct marketing
Gegevens:   Naam, NAW-gegevens zijn, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag
Grondslag:   Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:   Commercieel belang
Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
     
Doeleinde:   Nieuwsbrief
Gegevens:   NAW-gegevens zijn, E-mailadres
Grondslag:   Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:   Commercieel belang
Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
     
Doeleinde:   Retargeting
Gegevens:   NAW-gegevens zijn, E-mailadres, Klikgedrag, Surfgedrag
Grondslag:   Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:   Commercieel belang
Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
     
Website    
Doeleinde:   Website analytics
Gegevens:   Surfgedrag, Locatie
Grondslag:   Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:   Commercieel belang
Bewaartermijn:   26 maanden
     
Doeleinde:   Account aanbieden
Gegevens:   Naam, E-mailadress, Wachtwoord, User ID
Grondslag:   Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
     
Doeleinde:   Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens:   Naam, E-mailadress, Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht
Grondslag:   Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
     
Doeleinde:   Chatfunctie
Gegevens:   Naam, E-mailadress, Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht
Grondslag:   Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Grahamhulsebos.nl heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt hebt.

 

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in uw account. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij Grahamhulsebos.nl over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kunt u  een verzoek hiertoe doen bij Grahamhulsebos.nl. U kunt verzoeken dat Grahamhulsebos.nl uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Grahamhulsebos.nl te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Grahamhulsebos.nl of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

 

Gegevensoverdracht

U heeft het recht uw persoonsgegevens van Grahamhulsebos.nl te verkrijgen. Grahamhulsebos.nl zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw  toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Grahamhulsebos.nl je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door grahamhulsebos.nl

Een verzoek kan verstuurd worden naar [email protected]. Grahamhulsebos.nl zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Grahamhulsebos.nl een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Grahamhulsebos.nl uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

 

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers
  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Grahamhulsebos.nl

Het kan zijn dat Grahamhulsebos.nl verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

 

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties

Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat uw  (persoons)gegevens worden doorgegeven aan aan Grahamhulsebos.nl gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal Grahamhulsebos.nl gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal Grahamhulsebos.nl aan uw toestemming vragen om uw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken.

 

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Grahamhulsebos.nl ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Grahamhulsebos.nl worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Grahamhulsebos.nl worden geplaatst, kunnen uw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting. Voor meer informatie zie het cookie statement op https://grahamhulsebos.nl.

 

Kan deze Privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over deze Privacyverklaring en de wijze waarop Grahamhulsebos.nl uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar [email protected]. Ook als u een klacht heeft over de manier waarop Grahamhulsebos uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar [email protected]. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.