Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »

Disclaimer Graham Hulsebos Verkooptrainingen

Herroepingsrecht

BIJLAGE I - Uw Recht op Herroeping

Als consument heeft u het recht om binnen een termijn van 14 dagen, zonder opgave van redenen, de overeenkomst te herroepen. Deze termijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde (die niet de vervoerder is), het product fysiek in bezit krijgt.

Uitoefening van Herroepingsrecht

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons te informeren over uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. Dit kan via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of e-mail). U kunt gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping (zie BIJLAGE II), maar dit is niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om uw mededeling te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Stuur uw mededeling naar de contactgegevens van Graham Hulsebos Verkooptrainingen, vermeld in BIJLAGE II.

Gevolgen van Herroeping

Na herroeping ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan van ons terug, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten door een andere leveringswijze dan onze standaard levering). De terugbetaling gebeurt onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen na melding van uw besluit om te herroepen. De terugbetaling gebeurt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij anders overeengekomen. Er worden u voor deze terugbetaling geen kosten in rekening gebracht. Wij wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, afhankelijk van welk moment eerder valt.

U dient de goederen onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen na uw mededeling over herroeping aan ons terug te sturen of te overhandigen. De directe kosten voor het terugsturen zijn voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen door gebruik dat verder gaat dan nodig om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

BIJLAGE II - Modelformulier voor Herroeping

Modelformulier voor Herroeping

(Dit formulier invullen en terugzenden alleen wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

  • Aan: Graham Hulsebos Verkooptrainingen, de heer G. Hulsebos Koetsierbaan 123, 1315 SK Almere, [email protected]

  • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst* gesloten op [datum] herroep/ herroepen*.

  • Besteld op*/ontvangen op*: [datum]

**Doorhalen wat niet van toepassing is.